Maskinsäkerhet

Dela gärna sidan

Kontroller för en bättre driftsäkerhet

Vi har certifierade maskinsäkerhetsspecialister som genomför allt från CE-märkningar till utredningar inom området.

  • CE-märkningar
  • Maskingeometri
  • Maskinkyla
  • Riskanalyser
  • Termografering

Driftsäkerhetsanalys
Analysen inleds alltid med en översyn av maskinens status i allmänhet, där svagheter och problemområden ses över. Analysen presenteras nedbruten på utrustningens olika delsystem. Efter analysen levererar vi rekommendationer och förslag till renoveringar och andra åtgärder. 

Tillståndskontroll 
Genom en tillståndskontroll av dina produktionsmaskiner kan brister och förändringar upptäckas i tid. Kontrollerna genomförs på plats i din anläggning och kan i många fall genomföras utan driftavbrott. Tillsammans ser vi till att minska oplanerade driftstopp och onödiga kostnader.

Tillståndskontrollerna avser rakhet, geometri, positionsnoggrannhet och vibrationer.  

Vad behöver du hjälp med? Vi erbjuder anpassade tillståndskontroller efter ditt behov.

  • acceptans och verifiering av ny maskin
  • garantiuppföljning av ny maskin
  • uppföljning av felorsaker
  • beslut om maskinrenovering alternativt köpa ny maskin

Kontakta mig

Andreas Johansson

Operativ chef maskinservice / Kvalitets och miljöchef
Maskinservice, Ledningen

andreas.johansson@dynamate.se

023-661 36 45

Dela gärna sidan