Minskade driftstopp och ökad kontroll hos Weber - DynaMate Minskade driftstopp och ökad kontroll hos Weber - DynaMate
Niclas genomför maskinunderhåll

Minskade driftstopp och ökad kontroll hos Weber

Dela gärna sidan

Torrbrukstillverkaren Weber har kraftigt minskat antalet byten av kullager i deras maskinpark. Tydliga underhållsrutiner och installation av patroner för automatsmörjning har skapat en kostnadseffektiv produktion.

Utmaning
Under ett års tid har DynaMate varit delaktigt i effektiviseringen av maskinunderhåll hos Weber. Vid projektets början led produktionen av täta lagerbyten, med driftstörning som följd. Maskinparken hade ett stort behov av noggrann och regelbunden smörjning. Men att sköta smörjningen manuellt skulle bli mycket tidskrävande.

Lösning
Efter en översyn och analys av produktionen skräddarsyddes underhållsplanen för Webers produktion. Nyckeln till att effektivisera produktionsprocessen blev installation av patroner för automatsmörjning.

Patroner för automatsmörjning är tidsinställda och sköter distributionen av smörjmedel enligt DynaMates framtagna underhållsplan. I kombination med tydliga rutiner har medarbetarna alltid kontroll över löpande maskinunderhåll.

Resultat
Tack vare investeringen i automatsmörjningen har Weber kraftigt minskat antalet byten av kullager i maskinparken. Installationen gör att det blir tydligt när varje patron ska bytas och det är enkelt att se till att de byts i rätt tid. Automatiseringen har inneburit stora tidsvinster, färre planerade och oplanerade driftstopp och möjliggjort grundliga kontroller av maskinunderhållet.

Patroner för automatsmörjning
”“DynaMate bidrar med kostnadseffektiva åtgärder som minskar andelen planerade och oplanerade stillestånd.””
Stefan Eriksson Engineering Manager Saint-Gobain Sweden AB, Weber
Maskinservice Produktion & Underhåll
Dela gärna sidan