Helhetslösning vid stor verksamhetsflytt - DynaMate Helhetslösning vid stor verksamhetsflytt - DynaMate

Helhetslösning vid stor verksamhetsflytt

Dela gärna sidan

När Dellner Couplers AB skulle flytta hela den tillverkande delen av verksamheten till Polen föll valet av helhetsleverantör på DynaMate. Flytten pågick under sex veckor där DynaMate stod för såväl planering och maskinflytt, som eldrift och driftsättning i de nya lokalerna.

Utmaning
Dellner Couplers AB är det svenska företaget med över 75 års erfarenhet av tågbranschen. Dellner Couplers från Falun tillverkar koppel och andra produkter till tågproducenter världen över.

När Dellner Couplers skulle flytta hela den tillverkande delen av verksamheten till nya fabrikslokaler i Polen, krävdes noggrann planering. Under pågående flytt krävdes även att verksamheten fortsatte drivas i Sverige, samtidigt som de nya lokalerna i Polen skulle iordningställas.

Lösning
DynaMate togs in i projektet som en helhetsleverantör med ansvar för hela verksamhetsflytten. Planering, maskinflytt, elarbeten, driftsättning och samtliga transporter sköttes av DynaMate. Väl på plats i Polen driftsattes maskinerna och Dellner Couplers blev redo att sjösätta tillverkningen i nya lokaler. Flytten pågick under sammanlagt sex veckor, i två etapper.

Resultat
Under projektets gång stod DynaMate som ansvarig för planering, flytt och driftsättning. Det innebar att Dellner Couples kunde koncentrera sig på att färdigställa lokalerna i Polen och upprätthålla verksamheten i Sverige under pågående flytt. Stopptiderna minskades och produktionen kunde starta snabbt efter flytten, då alla maskiner installerades och driftsattes av DynaMates personal efter flytt.


“En synnerligen lyckad helhetslösning där leveransen blev den förväntade.”

Andreas Johansson
Operativ chef / Kvalitets och miljöchef vid DynaMate

Maskinservice Produktion & Underhåll
Dela gärna sidan