Våra värderingar - DynaMate Våra värderingar - DynaMate

Våra värderingar

Dela gärna sidan

Vår affärsidé är att leverera tjänster inom entreprenad, service och underhåll som möter kunder och ägarnas krav på teknik, kompetens och ekonomiskt resultat mot fastigheter och industri. 

Vi arbetar alltid med ditt behov i fokus och med en långsiktig relation som mål. Vi på DynaMate värdesätter olikheter, engagemang och uppmuntran i såväl arbetsgrupp som i relationen till dig som kund. Vi använder vår kreativitet och kompetens för att hitta den allra bästa lösningen för en hållbar produktion och verksamhet. Kommunikation, avstämning och uppföljning ser vi som en självklar del i alla våra uppdrag

Vision

Tillsammans utvecklar vi framtidens industri. Vi gör skillnad.

Mission

Att inspirera, motivera och bidra till en hållbar svensk industri där DynaMate är förstahandsvalet.

Värderingar

Vi tar ansvar för
– Säkerhet, hälsa och miljö
– Kvalitet och professionalism i allt vi gör
Vi visar respekt
– För varandra
– För alla vi möter i vår vardag
Vi tänker nytt
– Vi är engagerade och proaktiva
– Vi är innovativa och vill förbättra
Vi skapar framgång
– För våra kunder
– För oss själva och för Enerco

Socialt engagemang

För oss handlar socialt engagemang om hur vi påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Hög moral och etik är en naturlig del av vår verksamhet och vårt arbete med ständiga förbättringar.

  • DynaMate AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001.
  • Vi, våra samarbetspartners och leverantörer ska följa lokal, nationell och internationell miljölagstiftning som är tillämplig på dennes verksamheter.
  • Vi stödjer ofta lokala ungdoms- och sportevenemang på de orter vi har kontor.

Dela gärna sidan