Våra värderingar

Dela gärna sidan

Vår affärsidé är att leverera tjänster inom entreprenad, service och underhåll som möter kunder och ägarnas krav på teknik, kompetens och ekonomiskt resultat mot fastigheter och industri. 

Vi arbetar alltid med ditt behov i fokus och med en långsiktig relation som mål. Vi på DynaMate värdesätter olikheter, engagemang och uppmuntran i såväl arbetsgrupp som i relationen till dig som kund. Vi använder vår kreativitet och kompetens för att hitta den allra bästa lösningen för en hållbar produktion och verksamhet. Kommunikation, avstämning och uppföljning ser vi som en självklar del i alla våra uppdrag

Vision

Tillsammans utvecklar vi framtidens industri. Vi gör skillnad.

Mission

Att inspirera, motivera och bidra till en hållbar svensk industri där DynaMate är förstahandsvalet.

Värderingar

Vi lagspelar

 • Ställer upp
 • Är jordnära
 • Bygger laget på att vi är olika
 • Ger varandra beröm

Vi löser det

 • Säkerheten först
 • Använder hela verktygslådan
 • Är kreativa
 • Hittar lösningen även utanför den egna avdelningen

Vi armkrokar med kunden

 • Engagerar oss i kundens behov
 • Vågar ifrågasätta för att tillföra kundnytta
 • Tänker långsiktigt

Vi kommer tillbaka

 • Stämmer av med kunden
 • Utför egenkontroll
 • Gör klart
 • Håller snyggt och rent, ordning och reda

Socialt engagemang

För oss handlar socialt engagemang om hur vi påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Hög moral och etik är en naturlig del av vår verksamhet och vårt arbete med ständiga förbättringar.

 • DynaMate AB är miljöcertifierat enligt ISO 14001.
 • Vi, våra samarbetspartners och leverantörer ska följa lokal, nationell och internationell miljölagstiftning som är tillämplig på dennes verksamheter.
 • Vi stödjer ofta lokala ungdoms- och sportevenemang på de orter vi har kontor.

Dela gärna sidan