Visselblåsarfunktion i DynaMate - DynaMate Visselblåsarfunktion i DynaMate - DynaMate

Visselblåsarfunktion i DynaMate

Dela gärna sidan

Den 1:a april 2022 lanserar DynaMate ett system med anledning av att en ny ”Visselblåsarlag” som träder i kraft fullt ut under maj månad 2022.

Alla anställda och externa intressenter kan i systemet rapportera händelser som är förknippade med vår verksamhet och som strider mot lagar och förordningar.

Det kan röra sig om ekonomisk brottslighet, utpressning, korruption, kriminella nätverk, mutor, bestickning, jävsituationer eller brott mot mänskliga rättigheter.

Bakgrund & Syfte
Den nya lagen säger att alla verksamheter med fler än 50 anställda ska ha en funktion för anonym rapportering av missförhållanden. Kanalen ska vara öppen för en bredare målgrupp som omfattar medarbetare, kunder, leverantörer, konsulter m.fl.

Goda affärsrelationer och etiskt agerande är viktigt för DynaMate och det ska avspeglas i vår verksamhet.

System & process
Funktionen sköts av KPMG som extern part. Det säkerställer att hen kan vara anonym och att ärendet hanteras konfidentiellt.

KPMG granskar alla inkomna rapporter och lämnar en rekommendation till en visselblåsarkommitté inom Enerco Group AB. Kommittén består av personer  från Enerco Group AB:s ledning samt styrelse.  

Funktionen gäller för hela Enerco Group AB inklusive dotterbolag.

Att rapportera
Rapporteringsmöjligheter finns via länken nedan som går till KPMG:s rapporteringssida. Du kan även ringa telefon numret nedan för att rapportera in ditt ärende eller boka ett personligt möte.

Länk till rapporteringssidan

Telefonnummer: +46 10 176 39 03

Dela gärna sidan