Projektledning - DynaMate Projektledning - DynaMate

Projektledning

Dela gärna sidan

Helhetslösningar utifrån ditt behov

Utifrån varje kunds unika behov och situation hjälper vi till för att projektet ska lyckas och nå sin fulla potential. Vi har stor och bred erfarenhet av att leda förstudier, genomförandeprojekt inom olika industrier. 

Våra projektledare är lyhörda för dina önskemål, planerar och genomför uppdrag på ett effektivt och kontrollerat sätt. Som fundament används vår egna projektmodell som anpassas efter ditt företags behov och förutsättningar.

Vi bedriver projektledning inom samtliga tjänster i vårt tjänsteutbud men även enligt kundens egna önskemål.

Vi kan:

  • leverera helhetslösningar eller ingå som resurs i projekten
  • driva ny- och ombyggnationsprojekt
  • utföra industrientreprenader som möter dina krav på konstruktion, teknik, kompetens och ekonomi
  • ta fram skräddarsydda helhetslösningar, verksamhetsomställningar och entreprenader
  • samordna tekniker och montörer från våra teknikområden, vilka effektivt tar ansvar för helheten
  • ansvara och koordinera gränssnitten mellan olika teknikområden.

I projekten kan vi exempelvis verka som huvudprojektledare i större projekt, delprojektledare, arbetsledare, teknisk projektledare.

Kontakta mig

Jan Andersson

Verksamhetschef
Produktion & Underhåll, Ledningen

jan.andersson@dynamate.se

023-661 36 44

Dela gärna sidan