Förbättring av produktion - PIM - DynaMate Förbättring av produktion - PIM - DynaMate

Förbättring av produktion – PIM

Dela gärna sidan

Öka verkningsgraden i redan gjorda investeringar

PIM är vårt koncept för en ökad produktivitet. Här får du som kund en snabb bedömning av förbättringsmöjligheter i ditt underhåll. Vi levererar alltid förslag på lösningar som syftar till att stödja produktionen och släcka uppkomna avvikelser.

Med utgångspunkt i dina behov sammanställs ett erbjudande som innefattar både tjänst, vägledning och coaching. Målet är att tillsammans med dig skapa ett effektivt underhåll som ger dig förutsättningar för en stabilare och lönsammare produktion.

PIM-konceptet har fokus inställt på att stödja behoven i en produktion på kort, medel och lång sikt för att säkerställa lönsamheten. Vi arbetar alltid flexibelt och fokuserar på rätt insatser för just din verksamhet. Resultatet ger en direkt avkastning på satsade investeringar. 

Hur går arbetet till?

 • Besök på plats
 • Intervjuer med nyckelpersoner
 • Bedömning av arbetssätt och processer
 • Genomgång av tillämpliga förbättringar och möjligheter utifrån nuläge och tidsramar
 • Sammanställning och framtagning av implementeringsplan
PIM är vårt koncept för en ökad produktivitet. Ökad verkningsgrad i redan gjorda investeringar.

PIM ger dig:

 • Snabbt resultat
 • Ökad produktivitet
 • Leveranssäkerhet
 • Kvalitetssäkring
 • Utökat utrymme för nya affärer
 • Ökad marginal

Kontakta mig

Pär Holmgren

VD
Ledningen

par.holmgren@dynamate.se

08-522 933 01

Effektiv snabbare
”DynaMate bidrar med kostnadseffektiva åtgärder som minskar andelen planerade och oplanerade stillestånd.”
Stefan Eriksson Engineering Manager Saint-Gobain Sweden AB, Weber
Dela gärna sidan