Produktionsuppföljning - Maximera din produktion med MUR - DynaMate Produktionsuppföljning - Maximera din produktion med MUR - DynaMate

Maximera din produktion med MUR

Dela gärna sidan

– systemet för automatisk insamling av stopp

MUR är ett komplett system för automatisk insamling av stopp i produktion och process. Med registrering och analys kan du öka effektiviteten och minska onödiga stopp i din produktion.

Inom svensk industri är det inte ovanligt att produktiviteten endast uppgår till 50 procent. Onödiga stopp som är svåra att härleda samt tidsuppskattningar som inte stämmer, minskar effektiviteten och sänker utnyttjandegraden i många produktionsanläggningar.

MUR är systemet som hjälper producerande verksamheter att öka produktivitet och anläggningsutnyttjande och därigenom minska onödiga kostnader.

Gör som många av våra kunder, tjäna mer pengar genom att effektivisera er produktion med MUR- systemet. Hör av er till oss så berättar vi mer!

MUR — Produktions­uppföljning i realtid.


Automatisk registrering och enkel hantering

MUR ger dig som operatör ett enkelt och tidseffektivt sätt att rapportera stoppet i maskinen. Alla stopp registreras automatiskt i terminalen. Stopporsakerna registreras sedan manuellt enligt valda felkoder.

Riggning, materialbrist, tekniska fel – oavsett stopporsak hjälper MUR-Systemet dig att synliggöra och tidsbestämma stoppen. På så sätt ökar möjligheterna att sätta in förebyggande åtgärder i tid och effektivisera processen.

Enkel installation och översyn

Systemet kopplas enkelt in och passar alla producerande verksamheter.

Informationen kan enkelt visas på skärmar, där du själv lägger upp utseendet. Ingen programmering behövs och du kan enkelt skifta mellan lägen beroende vilken information du vill visa. MUR visar produktionen i realtid, men kan även visa statistik över vald period.

Produktions­uppföljning i realtid med MUR.

Produktions­uppföljning i realtid med MUR-box.

Kontakta mig

Jan Andersson

Verksamhetschef
Produktion & Underhåll, Ledningen

jan.andersson@dynamate.se

023-661 36 44

Johan Edbom på FM Mattsson Mora Group framför en bildskärm som visar produktions­uppföljning i realtid med MUR-systemet.
Kundcase
”Vi är väldigt nöjda med det lyckade resultatet. En jämnare och bättre produktion, färre stopp och förebyggande underhåll i tid!”
Johan Edbom, Produktionsledare på gjuteriet, FM Mattsson Mora Group
Dela gärna sidan