Maximera din produktion med MUR

Dela gärna sidan

– systemet för automatisk insamling av stopp

MUR är ett komplett system för automatisk insamling av stopp i produktion och process. Med registrering och analys kan du öka effektiviteten och minska onödiga stopp i din produktion.

Inom svensk industri är det inte ovanligt att produktiviteten endast uppgår till 50 procent. Onödiga stopp som är svåra att härleda samt tidsuppskattningar som inte stämmer, minskar effektiviteten och sänker utnyttjandegraden i många produktionsanläggningar.

MUR är systemet som hjälper producerande verksamheter att öka produktivitet och anläggningsutnyttjande och därigenom minska onödiga kostnader.

Som enda återförsäljare av MUR i Sverige erbjuder vi på DynaMate hjälp med installation, löpande uppföljning och passande åtgärder för förebyggande underhåll.


Automatisk registrering och enkel hantering

MUR ger dig som operatör ett enkelt och tidseffektivt sätt att rapportera stoppet i maskinen. Alla stopp registreras automatiskt i terminalen. Stopporsakerna registreras sedan manuellt enligt valda felkoder.

Riggning, materialbrist, tekniska fel – oavsett stopporsak hjälper MUR-Systemet dig att synliggöra och tidsbestämma stoppen. På så sätt ökar möjligheterna att sätta in förebyggande åtgärder i tid och effektivisera processen.

Enkel installation och översyn

Systemet kopplas enkelt in och passar alla producerande verksamheter.

Informationen kan enkelt visas på skärmar, där du själv lägger upp utseendet. Ingen programmering behövs och du kan enkelt skifta mellan lägen beroende vilken information du vill visa. MUR visar produktionen i realtid, men kan även visa statistik över vald period.

Kontakta mig

Jan Andersson

Verksamhetschef
Ledningen, Produktion & Underhåll

jan.andersson@dynamate.se

023-661 36 44

Jämnare produktion och ökad utnyttjandegrad med MUR
Kundcase
”Vi är väldigt nöjda med det lyckade resultatet. En jämnare och bättre produktion, färre stopp och förebyggande underhåll i tid!”
Johan Edbom, Produktionsledare på gjuteriet, FM Mattsson Mora Group
Dela gärna sidan