Visselblåsarfunktion - DynaMate Visselblåsarfunktion - DynaMate

Visselblåsarfunktion

31 mars, 2022
Dela gärna sidan

Den 1:a april 2022 lanserar DynaMate ett system med anledning av att en ny ”Visselblåsarlag” som träder i kraft fullt ut under maj månad 2022.

Alla anställda och externa intressenter kan i systemet rapportera händelser som är förknippade med vår verksamhet och som strider mot lagar och förordningar.

Det kan röra sig om ekonomisk brottslighet, utpressning, korruption, kriminella nätverk, mutor, bestickning, jävsituationer eller brott mot mänskliga rättigheter.

Den nya lagen säger att alla verksamheter med fler än 50 anställda ska ha en funktion för anonym rapportering av missförhållanden. Kanalen ska vara öppen för en bredare målgrupp som omfattar medarbetare, kunder, leverantörer, konsulter m.fl.

Goda affärsrelationer och etiskt agerande är viktigt för DynaMate och det ska avspeglas i vår verksamhet.

Länk och mer information hittar du här.

Dela gärna sidan