Vibrationsmätning: Att mäta är att veta! - DynaMate Vibrationsmätning: Att mäta är att veta! - DynaMate
Vibrationsmätning, Claes Grip DynaMate Maskinservice & Mätteknik

Vibrationsmätning: Att mäta är att veta!

9 mars, 2023
Dela gärna sidan

-Vi mäter alla typer av industriella maskiner

Obalans i maskiner är den vanligaste felorsaken inom industrin. Något som bidrar till onödigt slitage, maskinskada, fel i produktionen och långa stillestånd. Genom vibrationsmätning av dina maskiner kan du i god tid planera ditt underhåll och undvika kostsamma reparationer.

DynaMate har många års erfarenhet inom vibrationsmätning och mäter regelbundet maskiner för flertalet av sveriges industrier. Vi erbjuder låg- och högfrekvent mätning samt onlinemätning tillsammans med vår samarbetspartner SPM Instrument. Vi mäter på allt från svarvar, slipar och borrar.

Läs mer om vår tjänst: Tillståndskontroll & Vibrationsmätning

Upptäck brister ett halvår fram i tiden

Med hjälp av vibrationsövervakning kan du automatiskt mäta trender i dina maskiner och i god tid få en notis om eventuella avvikelser. På så vis kan du planera in renovering av maskin en månad eller ett halvår framåt. Du kan i god tid säkerställa att din produktion inte lider av några oförutsedda stillestånd.

“Du vill inte stå där när olyckan väl är framme och fråga dig: Vad gör vi nu? När en spindel går sönder medför det kostsamma investering med långa leveranstider. Genom vibrationsmätning av dina maskiner kan du upptäcka bristerna i god tid och minimera oplanerade driftstopp – Att mäta är att veta!”
Claes Grip, Mättekniker DynaMate.

DynaMate – Din helhetsleverantör

Som industriservice-leverantör till svensk industri erbjuder vi inte bara tillståndskontroll och vibrationsmätning. Vi erbjuder oss även att åtgärda de fel som vi upptäcker i din produktion. Du behöver bara vända dig till DynaMate som leverantör.

“Det är spännande att kunna upptäcka brister innan olyckan är framme. Vi har många nöjda kunder som vi hjälper att effektivisera sin produktion. Vi mäter inte bara, utan har även kompetens att renovera våra kunders spindlar och erbjuder oss alltid att åtgärda eventuella brister i produktionen, det är vi tämligen unika med”
Anders Kalles Mättekniker, DynaMate.
Certifierad Vibration Analyst ISO 18436-2 Category II via Mobius Institute.

Boka vibrationsmätning

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra mätningar. Vi erbjuder tillståndskontroll och vibrationsmätning över hela Sverige och kan mäta alla typer av industriella maskiner.

Kontakta mig

David Almér

Platschef Eskilstuna
Maskinservice & Mätteknik

david.almer@dynamate.se

070-683 09 04

Maila mig

Dela gärna sidan