Smart Maintenance - DynaMate Smart Maintenance - DynaMate
Smart Maintenance

Smart Maintenance: Tillsammans utvecklar vi framtidens industri

14 april, 2022
Dela gärna sidan

DynaMates vision är att tillsammans med våra kunder utveckla framtidens industri. Digitaliseringen är en väsentlig komponent för att säkerställa att svensk industri är effektiv, lönsam och hållbar över tid. Med hjälp av Smart Maintenance framtidssäkrar vi våra kunders produktion.

Smart Maintenance är ett arbetssätt och en metod med fokus på hur man på bästa sätt bedriver underhåll i en digitaliserad industri.

Smart Maintenance består av fyra centrala processer:

  1. Fatta datadrivna beslut genom insamling och analys av data.
  2. Vidareutveckla medarbetarna kompetensprofil med fokus på sociala förmågor och teamwork.
  3. Utökat samarbete inom det egna företaget.
  4. Utökat tjänsteutbud via samarbeten med externa leverantörer.

Smart Maintenance är förebyggande

DynaMate har ett brett utbud av tjänster för att effektivisera både produktion och underhåll. Tack vare samarbeten med aktörer inom digitalisering och A.I. säkerställer vi att våra kunder arbetar med prediktivt och normativt underhåll. Det innebär att vi tillämpar digitala verktyg för att: 1) förutse fel genom dataanalys 2) förutse vilken åtgärd som ger bäst resultat.

Genom att tillämpa Smart Maintenance analyseras åtgärderna löpande vilket innebär att kunskap och kompetens hela tiden utvecklas.

Läs mer om hur din industri kan bli smart tillsammans med DynaMate.

Den lärande industrin

I Sverige är det främst tankesmedjan Sustainability Circle som sprider kunskap kring Smart Maintenance. DynaMate har ett mångårigt samarbete med Sustainability Circle med syfte att utveckla lärandet och kunskapen kring “best practice” inom industrin.

“Det behövs plattformar för utbyte av kunskap och erfarenhet inom industrin. Det finns alltid något nytt att lära sig, både från andra aktörer och från forskningen. Industrin blir väldigt begränsad om vi ska försöka lösa framtidens utmaningar på egen kammare”

Pär Holmgren, VD DynaMate och styrelsemedlem Sustainability Circle.

Pär Holmgren

Vill du vara med och forma framtidens industri? Bli medlem i Sustainability Circle.

Exempel på utbildning inom Smart Maintenance hos Edig: Introduktion till Smart Maintenance

Kontakta mig

Dela gärna sidan