Så sparar du pengar med geometrimätning - DynaMate Så sparar du pengar med geometrimätning - DynaMate
Smart geometrimätning

Så sparar du pengar med geometrimätning

23 november, 2022
Dela gärna sidan

Vi på DynaMate märker att det finns ett stort behov av att smidigt kunna upptäcka fel i produktionen hos Svensk industri. Många gånger lider aktörer stora förluster till följd av brister i deras maskiner. Brister som enkelt hade kunnat upptäckas med en geometrimätning.

Dyra stillestånd, ökande kassationer och en operatörsberoende maskinpark är några av de risker som du undviker ifall du beställer en geometrimätning från DynaMate. Tack vare många års erfarenhet av alla typer av industrier och en dedikerad mätgrupp, kan vi säkerställa att du upptäcker brister och tillser att du får dessa åtgärdade innan din produktion blir lidande. 

Ballbar- och Meaxmätning

Geometrimätning är ett samlingsbegrepp som innefattar flertalet typer av maskinmätningar såsom: Ballbar- och Meaxmätning. Vi mäter bl.a. vinklar, rakhet och vibrationer. Kort och gott allt som har med maskinens hälsa att göra.

Vi analyserar och åtgärdar

Det finns ett flertalet aktörer på marknaden som erbjuder olika former av maskinhälso-analyser. Det som är unikt med vårt erbjudande är att vi inte bara genomför en mycket grundlig mätning och analys, vi erbjuder oss även att åtgärda dina fel. På så sätt behöver du bara vända dig till en leverantör: DynaMate.

“Det är först när reklamationerna på produkterna kommer in som många inser att något är fel. Då är varumärket redan skadat och du behöver tillse åtgärder som innebär att din produktion står still. Desto tidigare du hittar felen desto mer pengar sparar du”
David Almér Platschef Maskinservice DynaMate

David Almér

Det är aldrig försent att börja mäta

Vi erbjuder två typer av mätningar beroende på ifall du vill säkerställa dina maskiners befintliga hälsa eller ifall olyckan redan är framme:

Planerad analys av maskinhälsa – innan fel uppstår

Säkerställ att dina maskiner har hälsan i behåll och är redo att producera i många år framåt. Vi genomför en grundlig mätning och analys i syfte att bedöma dina maskiners livslängd. Det enklaste och mest kostnadseffektiva sättet att säkerställa en effektiv produktion.

Felsökning vid akut åtgärd – när olyckan är framme

Då vi är ett fullskaligt industriserviceföretag kan vi hjälpa dig när dina maskiner inte längre fungerar som de ska. Vi gör en mätning och analys för att sedan presentera ett åtgärdspaket anpassat efter dina behov. Självklart erbjuder vi oss att åtgärda felen och tillse att din produktion fortlöper så fort som möjligt.

Vår starka rekommendation är att alltid beställa en planerad analys för att säkerställa att inga akuta åtgärder behöver göra. Upptäcker du felen i tid sparar du pengar och effektiviserar löpande din produktion.

Hör av dig till oss 

Vill du få svart på vitt hur dina maskiner mår är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Vi är vana att mäta alla typer av maskiner inom Svensk industri och hjälper dig gärna att effektivisera din produktion.

Läs mer om våra maskinmätningar

Dela gärna sidan