MEAX MT30

Precis inmätning av verktygsmaskiner med MEAX MT30

1 december, 2021
Dela gärna sidan

En optimalt fungerande maskin utgör grunden för en lönsam verksamhet. Mät den geometriska statusen på dina maskiner och upptäck brister i tid.

Små avvikelser kan skapa stora störningar och vara svåra att upptäcka. Med exakta mätningar syns dessa avvikelser och rapporterna ger ett bra underlag för att åtgärda problemet. DynaMate har nyligen inlett ett samarbete med Acoem och mätsystemet MEAX MT30.

Mätsystemet MEAX MT30

MEAX MT30 är ett laserbaserat mätsystem som utvecklats speciellt för snabba kontroller av verktygsmaskiners geometriska status. Fem mätsensorer ansluts trådlöst och ger omedelbart ett exakt resultat för användaren där mätningar som koaxialitet mellan spindlar och rakhets- och vinkelräthetsmätning av rörelser. Mätsystemet består av laser, sensorer och elektroniska maskinvattenpass, vilket även ger indikationer på exempelvis sviktande fundament och golv.

Resultatet presenteras både numeriskt och grafiskt och mätrapporter med samlade värden, som följer ISO-standarden, kan enkelt skapas på plats. Tidsvinsten för att utföra den här sortens mätning är avsevärd jämfört med mer traditionella metoder.

Redo att mäta och åtgärda

Våra tekniker har precis avslutat sin utbildning i vår nya mätutrustning och är redo att mäta och åtgärda. När du bokar maskinmätning från DynaMate kan du känna dig trygg med att du får den mest kvalificerade och specialiserade hjälpen på marknaden. Förutom mätningar erbjuder vi givetvis att åtgärda de avvikelser vi identifierar.

Beställ geometrimätning av maskin.

Dela gärna sidan