Ökad specialisering inom maskinmätning - DynaMate Ökad specialisering inom maskinmätning - DynaMate
MEAX MT30

Ökad specialisering inom maskinmätning

23 februari, 2022
Dela gärna sidan

Vi fortsätter att utveckla och specialisera vår verksamhet med fokus på mätning och maskinservice. Nu välkomnar vi 3 medarbetare till vårt kontor i Eskilstuna från Falun och förstärker därmed vår mätgrupp.

DynaMate ser ett fortsatt stort behov av vibrations- och geometrimätning hos sina kunder och specialiserar sin verksamhet ytterligare. Mikael, Jonas och Anders är alla medarbetare med ett extra stort intresse för mätning och maskinservice som nu valt att bli en del av mätgruppen i Eskilstuna. 

–Det känns mycket bra att vara en del av vårt team i Eskilstuna, vi känner varandra väl och har arbetat tillsammans inom DynaMate i många år. Jag ser fram emot att få en djupare kunskap och specialisera mig ytterligare inom mätteknik.
Det är lärorikt och något som industrin är i stort behov av. Ju mer och bättre man kan mäta desto tidigare upptäcker man fel och brister och arbetar därmed förebyggande, effektivt och långsiktigt.

Säger Mikael Nyman.

–Maskinmätning är väldigt intressant att arbeta med och det är en viktigt del i att möta våra kunders behov. Vi får möjlighet att arbeta med ny utrustning och hela tiden utveckla vår kunskap och kompetens.
Kunderna vet ofta inte vad felet är men efter vår mätning får de svart på vitt vad som behöver åtgärdas och hur vi kan hjälpa dem.

Säger Jonas Kalles.

–Jag tycker att det är spännande att utveckla mina kunskaper inom maskinmätning. Jag gillar problemlösning, det är utmanande och varierande. Tack vare vår mätgrupp kan vi erbjuda specialiserade lösningar för maskinmätning och säkerställa produktionen hos våra kunder.
Mätningen ger ett kvitto på statusen för deras maskiner och vi ser att allt fler företag är måna om att kartlägga skicket på deras anläggningar.

Säger Anders Kalles.


–Det handlar om att ligga i framkant, att förhindra och förebygga kostsamma stopp och fel. Vi är ett glatt gäng som är redo att ta oss an våra kunder utmaningar och hitta lösningar. 

Avslutar Anders.


Läs mer:

Kontakta mig

David Almér

Platschef Eskilstuna
Maskinservice & Mätteknik

david.almer@dynamate.se

070-683 09 04

Maila mig

Dela gärna sidan