Nordiskt Tillväxtcertifikat från UC för andra året i rad - DynaMate Nordiskt Tillväxtcertifikat från UC för andra året i rad - DynaMate
Pär Holmgren, VD DynaMate, Nordiskt Tillväxtcertifikat

Nordiskt Tillväxtcertifikat från UC för andra året i rad

22 december, 2023
Dela gärna sidan

Nordiskt Tillväxtcertifikat från UC är en utmärkelse som delas ut till ett fåtal bolag som utmärker sig som tillväxtföretag. En minoritet av Sveriges företag kvalificerar sig årligen. Nu har DynaMate ännu en gång blivit certifierad och tillväxtresan fortsätter.

Certifikatet baseras på föregående års bokslut där tillväxt, lönsamhet, soliditet och antal anställda är några av parametrarna som mäts och analyseras. Gemensamt för tillväxtföretag är att de växer snabbt i omsättning samt är framgångsrika på marknaden.

Certifikatet tillför ytterligare en ökad trovärdighet och visar att våra tjänster och verksamhet ligger rätt i tiden. Se när vår VD, Pär Holmgren berättar om betydelsen av Nordiskt Tillväxtcertifikat:

– Vi har fått Nordiskt Tillväxtcertifikat från UC och det är för andra året i rad. Du som kund har varit högst bidragande, som kravställare, till att vi har kunnat utveckla vår verksamhet och vår tillväxt. Vi svarar upp genom att vara rådgivare och ser långsiktigt på den kunskap och kompetens som vi levererar.

– Vi tittar alltid på helheten, och tar hänsyn till alla parametrar som påverkar industrins och våra kunders utveckling när vi tar fram lösningar.

– Vi fortsätter arbeta framtidsorienterat med vårt ledarskap, vårt fokus på dig som kund och en strategi som möjliggör vår fantastiska tillväxtresa.

Tillsammans utvecklar vi framtidens industri!

Läs mer om våra tjänster

Kontakta mig

Dela gärna sidan