Maskinsäkerhet i främsta rummet - DynaMate Maskinsäkerhet i främsta rummet - DynaMate
Maskinsäkerhet

Maskinsäkerhet i främsta rummet

1 juli, 2024
Dela gärna sidan

Hans Äng jobbar som Senior Underhållsutvecklare/Ingenjör och för honom är alltid maskinsäkerheten i främsta rummet. På uppdrag av kund skriver han bryt- och låsinstruktioner till över 70 maskinlinjer. Varje dag bidrar han till en säkrare maskinpark och en tryggare arbetsmiljö.

När man ska serva eller genomföra underhåll på en maskin måste man alltid säkerställa att det inte finns några energier kvar. Varken el, lufttryck, hydraulik eller mekaniska krafter. I detta syfte författar Hans bryt- och låsinstruktioner som säkerställer att exempelvis ingen kan råka öppna en ventil för lufttryck vid fel tillfälle.  

– Det kan vara en stor process att genomföra service då kunden kan behöva stänga ner delar eller hela anläggningen. Då finns jag på plats och ställer frågor och säkerställer att det är 100% säkert för kunden.
Säger Hans Äng.

Hans Äng, Senior Underhållsutvecklare/Ingenjör

Varenda knapp!

Hans Äng, Senior Underhållsutvecklare/Ingenjör

Arbetet innefattar flertalet delar, samtliga med fokus på just maskinsäkerheten. Bland annat ansvarar Hans för att ta fram bruksanvisningar för alla maskinlinjer, en till varje maskin som visar exakt hur man använder maskinen. Varje knapps funktion ska beskrivas i syfte att säkerställa att kunden har full kunskap och förståelse för hur maskinen fungerar samt ska användas. 

Vidare ska bruksanvisningarna beskriva vad maskinen ska utföra, redogöra för potentiella risker och förklara hur dessa ska förebyggas.

– Jag är en person som gillar att leverera ochch i min yrkesroll får jag verkligen göra detta. Dessutom har vi mycket intressanta och trevliga kunder som är förstående, tillmötesgående och uppskattar vår noggrannhet. 

säger Hans Äng.


Säkerhetslayout

Tack vare sin gedigna erfarenhet och sitt kunnande är Hans ett välkänt ansikte hos våra kunder. Härnäst ska han arbeta med att ta fram säkerhetslayouter som ska placeras vid varje maskin. D kan kunden utröna potentiella faror och risker samt var respektive bryt- och låspunkt finns. Ytterligare ett steg i att främja maskinsäkerheten i våra kunders anläggningar.

Vi stärker svensk industri 

Fokus ligger på att stärka svensk industri med riskmanagement och ständiga förbättringar. Att utveckla underhållsverksamheter genom att införa arbetsprocesser och underhållsmetodik i syfte öka driftsäkerheten och tillgängligheten. Det handlar om att lösa kundernas problem med hjälp av flera olika metoder och tekniska lösningar såväl beprövade som innovativa.

Hans Äng är verksam inom DynaMate som är en del av Enerco-koncernen:

– Vi är en helhetsleverantör till svensk industri. Vi tillverkar och CE-märker maskiner, tar fram dokumentation och gör riskbedömning. Alltid med maskinsäkerheten i främsta rummet!
säger Hans Äng.


Din helhetsleverantör inom maskinsäkerhet  

Tillsammans, och var för sig, är DynaMate och Enerco Engineering en unik helhetsleverantör inom maskinsäkerhet.
Läs mer.

Kontakta mig

Jan Andersson

Verksamhetschef
Produktion & Underhåll, Ledningen

jan.andersson@dynamate.se

023-661 36 44

Maila mig

Dela gärna sidan