LEAN - Ett ledarskap i praktiken - DynaMate LEAN - Ett ledarskap i praktiken - DynaMate

LEAN – Ett ledarskap i praktiken

4 juni, 2018
Dela gärna sidan

Ett företags framgång är beroende av ledarskapets närvaro. Dagens chefer behöver visa ett närvarande ledarskap och jobba praktiskt med de problem som uppkommer. Framförallt behöver de förstå problemen, varför de uppkommer och vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att de uppstår i framtiden.

När vi arbetar med produktions- och underhållsutveckling startar vi antingen direkt med att lösa det aktuella problemet alternativt skapar vi en gemensam syn kring vilka områden som behöver stöttning tillsammans med ledningen inom din organisation. Därefter tränar vi ledarna att överföra kunskapen till sina medarbetare. Då säkerställer vi att medarbetarna tillämpar rätt metoder för att analysera hinder och tar med sig sina lärdomar för att förebygga framtida hinder.

Främja aktiv problemlösning

Genom att träna ledarna i problemlösning i praktiken kan vi etablera en högre nivå av förståelse för hur din organisation kan gå från att släcka bränder till att utvecklas långsiktigt. Genom att arbeta med scenarier, specifikt framtagna för din organisationen, kan ni säkerställa att ni både kan korrigera uppkomna avvikelser och samtidigt skapa förutsättningar för att ta er produktion till en högre nivå.

“Man behöver ha partners ibland som ger en skjuts, som går in och stöttar och hjälper dig och förstår dig. Någon som visar hur du ska göra men som inte tar över. Det är någonting som DynaMate är bra på”

Gert Frick, Director Volvo Cars Manufacturing Systems

Vi stödjer din organisation att ta nästa steg oavsett om du har arbetat med LEAN ett tag eller om du inte vet var du ska börja. Vi börjar där ni är idag genom att utbilda och coacha era ledare att förstå LEAN-principerna och använda verktygen för att stabilisera och förbättra era processer. Våra metoder är hands-on och genomförs i er egen verksamhet. Vår långa erfarenhet av att arbeta med LEAN-system i industrin säkerställer att ni lyckas.


Öka produktiviteten med PIM

PIM är vårt koncept för en ökad produktivitet. Här får du som kund en snabb bedömning av förbättringsmöjligheter i ditt underhåll.

Läs mer om PIM

Dela gärna sidan