Kostnadseffektivt med automatiserad montering - DynaMate Kostnadseffektivt med automatiserad montering - DynaMate

Kostnadseffektivt med automatiserad montering

Dela gärna sidan

Ages Machining i Värnamo har tillsammans med DynaMate automatiserat montering och packning för två produkter man tidigare utfört helt manuellt. En kostnadseffektiv lösning som gör Ages Machining än mer eftertraktade på marknaden. 


Utmaning
Ages Machining är en stor underleverantör, främst åt fordons- och verkstadsindustrin. Företaget är specialiserad inom avancerad skärande bearbetning med bred kompetens inom svarvning, fräsning och slipning. Som underleverantör ställs höga krav på kostnadseffektivitet för att klara en hård konkurrens. Företaget sökte en effektiv automationsprocess för montering av två delkomponenter. Arbetet har tidigare utförts helt manuellt.

Lösning
Tillsammans med DynaMate infördes en helautomatiserad packnings- och monteringscell, som monterar och packar två olika produkter. Runt det servostyrda rundbordet utförs åtta automatiserade operationer och omställningen mellan de två komponenterna tar mindre än fem minuter. I processen utförs mätning, montering, kontroll, infettning och sammanfogning – allt montören behöver göra är att fylla på komponenter och kartonger.

Resultat
Automationsprocessen har inneburit en kostnadseffektiv lösning för två produkter. Korta cykeltider och enkel omställning mellan de två processerna innebär en enklare, säkrare och snabbare hantering och minimalt med manuell hantering.


“Som underleverantör  måste vi vara kostnadseffektiva och på sätt klara konkurrensen. Därför är det A och O att hitta rätt lösningar – en sådan är den automation av processer som införts”
– Anders Linder, VD för AGES Machining i Värnamo.

Läs mer om våra tjänster inom Automation.

Läs mer om våra tjänster inom Automation.

Automation
Dela gärna sidan