Jämnare produktion och ökad utnyttjandegrad med MUR - DynaMate Jämnare produktion och ökad utnyttjandegrad med MUR - DynaMate
Jämnare produktion och ökad utnyttjandegrad med MUR

Jämnare produktion och ökad utnyttjandegrad med MUR

Dela gärna sidan

Med MUR-systemet inkopplat ökade utnyttjandegraden för FM Mattssons gjutceller från 46 procent till 73 procent på sex månader. Efter ett lyckat pilotprojekt införs produktionsuppföljning med MUR på övriga produktionsavdelningar vid FM Matsson i Mora.

Utmaning
FM Mattsson är Sveriges äldsta krantillverkare. Redan 1865 grundades företaget och har sedan dess varit en föregångare för hela branschen. Idag sker all produktion vid fabriken i Mora. Med önskan om att minska oplanerade stopp och skapa ett bättre förebyggande underhåll startade en diskussion med DynaMate. Produktionen i gjuteriavdelningen mår bäst av ett så litet antal stopp som möjligt. Vid stopp i en gjutningsprocess påverkas såväl produkt som effektivitet. Tidigare hade arbetsgruppen uppskattat tid och anledning för stopp och riggning.

Lösning
MUR-Systemet är ett komplett system för automatisk insamling av stopp. Efter DynaMates inrådan kopplades MUR in på prov vid en av gjuteriavdelningens maskiner. Pilotprojektet visade sig vara mycket lyckat och efter en kort tid kopplades gjutceller och kärnbakningsmaskiner vid gjuteriavdelningen upp mot MUR. Personalen kan enkelt följa och logga alla stopp via stora tv-skärmar under dagen. En gång i veckan har personalen ett stopptidsmöte där man går genom stoppen och planerar förebyggande åtgärder.

Resultat

Gjutcellerna har tack vare registrerade stopp och möjlighet till förebyggande åtgärder via MUR, ökat sin utnyttjandegrad avsevärt. Från 46 procent till 73 procent, under en period av sex månader. Johan Edbom, produktionsledare på gjuteriet, förklarar att resultatet även visat sig genom ett förbättrat kvalitetsutfall och stabilare produktion, möjlighet till förebyggande underhåll i tid samt mindre förluster. Spårbarheten har ökat betydligt, samtidigt som produktionen har halverat kassationen.

Personalen vid gjuteriet är engagerade och drivande i projektet och ges nu möjlighet att planera tiden i produktionen bättre. Efter goda resultat för gjuteriets uppkopplade maskiner, införs nu MUR-systemet på övriga produktionsavdelningar vid FM Mattson i Mora.


Läs mer om MUR

”Tidigare har vi uppskattat tid för stopp och rigg. Nu ser vi svart på vitt och kan planera därefter. Det här är ett enkelt system att hantera i vardagen och vi är väldigt nöjda med det lyckade resultatet. En jämnare och bättre produktion, färre stopp och förebyggande underhåll i tid!”
Johan Edbom, Produktionsledare på gjuteriet vid FM Mattsson Mora Group
Produktion & Underhåll
Dela gärna sidan