Kompetens för framtidens additiva tillverkning - DynaMate Kompetens för framtidens additiva tillverkning - DynaMate
Vi på DynaMate utbildar våra medarbetare hos Applikationscenter för additiv tillverkning hos RISE och står redo att utforska och driva på utvecklingen inom additiv tillverkning.

Kompetens för framtidens additiva tillverkning

22 februari, 2024
Dela gärna sidan

Möjligheterna med additiv tillverkning, allmänt känt som 3D-printning, är många. Utvecklingen möjliggör produktion av nya komponenter på helt nya sätt. Men rätt kompetens, kunskap och perspektiv behövs för att ta den additiva tillverkningen vidare in i framtiden. Vi på DynaMate utbildar våra medarbetare hos Applikationscenter för additiv tillverkning hos RISE och står redo att utforska och driva på utvecklingen inom additiv tillverkning.

Det är väsentligt för oss som industriserviceföretag att hela tiden ligga i framkant när det kommer till kompetens och kunskap inom teknik samt utrustning. Tack vare vårt samarbete med RISE är våra medarbetare redo att serva och reparera alla möjliga typer av 3D-skrivare, inte minst maskiner som printar i metall, vilket är på stadig frammarsch. 

Hos RISE Applikationscenter för additiv tillverkning (AM-center) i Mölndal har vi genomfört utbildning med fokus på hur maskinerna är uppbyggda och hur processerna fungerar i maskinerna, allt från felsökning och analys till service och underhåll.

David Almér

”Möjligheten att arbeta direkt med maskinerna under utbildningen är väsentligt för att få en djupare förståelse för hur alla delar fungerar. Här är RISE utmärkande med sin maskinpark och deras pedagogik. Vi ser med spänning fram emot att ta våra nyvunna kunskaper och insikter vidare ute på fältet – tillsammans utvecklar vi framtidens industri!”

David Almér Platschef, Maskinservice & Mätteknik DynaMate.


Stöttar industrins digitalisering 

Utbildning är framtagen tillsammans med ShiftLabs, ett EU-initiativ med syfte att stötta och stärka svensk industris digitalisering och tekniska innovationer. ShiftLabs är en av 200 noder i Europa och bidrar med kostnadsfri utbildning till små och medelstora företag inom industrin. 

“Det är väldigt spännande att se industriaktörer satsa stort på kompetensutveckling inom additiv tillverkning och att man är redo att ta sig an nya okända maskiner och tekniker”
Peter Bökmark, Projektledare RISE.


Additiv tillverkning på frammarsch

Dagens nyheter rapporterar att GKN Aerospace investerar 600 miljoner kronor i implementeringen av additiv tillverkning. En process där de bygger upp materialet med metalltråd och pulver som smälts ihop med laser, en teknik som kan liknas vid en kombination av svetsning och 3D-printning. Produktionen är bland annat mer hållbar ur ett miljöperspektiv.

Även om additiv tillverkning inte är något nytt fenomen så är tekniken på frammarsch och vi på DynaMate vill ligga i framkant och erbjuda tjänster som utvecklar framtidens industri.

“Vi strävar alltid efter att ligga i framkant och det är väldigt intressant för oss att stärka vår kunskap inom den additiva tillverkningen. Vi ökar bredden i vårt tjänsteerbjudande samtidigt som vi stärker vår spetskompetens som helhetsleverantör till svensk industri. Vårt mål är att förbättra våra kunders produktivitet i alla led. Tack vare utbildningen hos RISE är vi väl förberedda att reparera och serva kundernas maskiner, vi har redan möjliga uppdrag framöver med denna inriktning”
Kenneth Glennemo, Verksamhetschef System & Automation, Maskinservice & Mätteknik, DynaMate.


Upptäck Additive Intelligence 4.0 på Underhållsmässan

Den 12-13 mars har du möjlighet att besöka både DynaMate och RISE på Underhållsmässan i Göteborg. Där anordnar RISE med samarbetspartner Additive Intelligence 4.0, en återkommande konferens som adresserar hela värdekedjan inom additiv tillverkning. I år med tillhörande Tech-talk-scen och särskilt fokus på synergierna mellan additiv tillverkning och underhåll.


Läs mer och anmäl dig nu

Anmälan: Underhållsmässan
Kostnadsfri entrébiljett.

Anmälan: Additive Intelligence 4.0: Konferens
Köp av separat biljett krävs.

Anmälan: Additive Intelligence 4.0: Tech talks
Öppen tech talk-scen för Underhållsmässans alla besökare.


Kontakta mig

Kenneth Glennemo

Verksamhetschef
System & Automation, Maskinservice & Mätteknik, Ledningen

kenneth.glennemo@dynamate.se

070-585 15 44

Maila mig

Dela gärna sidan