Keolis - Bussar och samhälle under förvandling - DynaMate Keolis - Bussar och samhälle under förvandling - DynaMate

Keolis – Bussar och samhälle under förvandling

4 mars, 2019
Dela gärna sidan

Förarlösa bussar, en digitaliserad omvärld och fordon som uteslutande drivs av el. Karl Orton på Keolis pratar om en framtid som redan är på god väg.

Keolis är kollektivtrafikföretaget med 6000 anställda och 1600 bussar som körs runt om i Sverige. Och det händer en hel del på utvecklingsfronten i branschen. Karl Orton är teknisk direktör på Keolis och berättar om två huvudsakliga spår i utvecklingen.

– Just nu pågår en gigantisk omställning i vår bransch. I framtiden kommer alla bussar drivas av el och det arbetet har redan påbörjats. Det andra är digitaliseringen, att kunna informera och hjälpa passagerarna i realtid, berättar Karl Orton.

Eldrivna bussar

Men för att bussarna ska kunna drivas av el krävs det att elen byggs in i infrastrukturen på ett annat sätt än idag. Det måste finnas depåer att ladda i och det måste finnas el att tillgå. För bussarna slukar mycket el.

– Ja, 100 elbussar förbrukar lika mycket ström som 1000 eluppvärmda villor, säger Karl Orton.

2025 kommer det inte säljas några bussar som drivs av andra medel än el, spår Karl Orton. Och de främsta fördelarna med den här utvecklingen är en betydligt minskad bullernivå i samhällena och inga avgaspartiklar i luften.

Digitalt är resenärernas krav

När det kommer till det digitala är det först och främst resenärerna som efterfrågar det.

– Resenärerna vill ha all information i realtid. Folk blir stressade om bussen är försenad och vill veta var den är, när den kommer och när den väntas anlända till resenärens slutdestination. Digitaliseringen är också direkt nödvändig i arbetet med förarlösa bussar.

För ja, även det arbetet är på god väg inom Keolis. Nu körs ett fåtal förarlösa bussar på prov i Sverige, desto fler utomlands. Men vad krävs för att en förarlös buss ska klara sig där ute med passagerarna i behåll?

– Där kommer digitaliseringen in, säger Karl Orton. Bussen måste kunna kommunicera med och läsa av precis allt den möter för att säkert kunna ta sig fram. Men det digitala har även höga krav på sig att leverera i form av trygghet för resenärerna. Idag är ju föraren en säkerhetsvärd du kan prata med. Hur skulle jag som resenär reagera vid en olycka eller annan händelse om det inte fanns någon förare?

Stora omställningar

Elektrifieringen och digitaliseringen är alltså i full gång. Karl Orton tippar på att förarlösa bussar kommer vara vardag runt 2035. Och den här snabba utvecklingen för självfallet med sig andra förändringar.

– Just nu pågår det en teknikomvandling i våra verkstäder. Fler datorer, fler felsökningar, mindre klassiskt mekaniskt arbete. Det ställer höga krav på oss, vi kommer behöva mer teknisk kunnig personal. Och i förlängningen innebär det att utbildningsnivån inom branschen kommer höjas även den.


Läs även: Kunskap och teknik ger hållbar framtid

Fler robotar, färre arbetsdagar och ett livslångt lärande. Henric Widén från Sustainability Circle siar om hur framtidens industri kommer se ut. Läs mer

Dela gärna sidan