Industrisäkerhet - För en kvalitativ och effektiv industri - DynaMate Industrisäkerhet - För en kvalitativ och effektiv industri - DynaMate

Industrisäkerhet – För en kvalitativ och effektiv industri

22 juni, 2022
Dela gärna sidan

DynaMate hjälper löpande svensk industri med riskanalys och maskinbesiktning. Till skillnad från många andra aktörer presenterar vi alltid förslag på lösningar – och erbjuder er att åtgärda dem. Tillsammans med dig som kund tar vi fram lösningar för att säkra din industri.

Ett svenskt lagkrav
“90% av alla industrier jag besöker vet inte om att riskanalys är ett lagkrav” Johan Persson, Automationsansvarig Maskinservice.

Bara i april fick 400 verkstadsföretag besök av Arbetsmiljöverket.
En säker industri är ett krav enligt svensk lag. En riskanalys ska vara gjord för varje maskin i enlighet med maskinens användning och aktuella placering. 

Stickprov är vanligt förekommande. Då gäller det att kunna visa upp aktuella intyg på risksäkerhetsanalys för varje maskin. Följderna kan bli produktionsstopp som kan bli mycket kostsamma.

En säker industri är lönsam

Industrisäkerhet handlar om så mycket mer än att erbjuda en säker arbetsmiljö för alla medarbetare. Vid riskanalys kan eventuella risker upptäckas och åtgärdas i tid.

I egenskap av ett industriserviceföretag erbjuder vi utöver riskanalys även förslag på hur eventuella problem kan åtgärdas. Inte sällan i genom mindre investeringar som på sikt ger stora besparingar i form av säker, effektiv och smart produktion med minimala avbrott.

Vi säkrar svensk industri
DynaMate gör riskanalys i enlighet med AFS 2006:4 vilket säkerställer att du uppfyller minimikraven för en säker arbetsplats. Vid särskilt avancerad utrustning och krav erbjuder vi specialiserad kompetens via våra samarbetspartners.

Vi har exempelvis ett nära samarbete med PM Safety. Tillsammans har vi över 20 års erfarenhet av maskinsäkerhet och kan ta oss an alla typer av maskiner, produktionslinjer och anläggningar.

Riskanalys med skräddarsydda lösningar

“Vi erbjuder en helhetslösning, från analys till implementering av skräddarsydda produktionshöjande åtgärder. Det gör oss unika som leverantör och kvalitetssäkrare av svensk industri”
Lars Davidsson, Platschef DynaMate Automation.

Till skillnad från många aktörer erbjuder vi inte bara en komplett riskanalys. Tack vare vårt breda tjänsteutbud tar vi även fram åtgärder för just din anläggning. Du behöver bara anlita oss så tar vi hand om resten.
En modell som är mycket uppskattad av våra många kunder.
Tillsammans utvecklar vi framtidens industri!

Kundcase: SKF
DynaMate kan ta hand om hela eller delar av riskanalysen. Vi blev kontaktade av SKF i Hofors som bad om en sekundär åsikt efter analys från en av våra konkurrenter. Efter vår undersökning tog vi fram ett åtgärdspaket med en teknisk lösning och en fast prislapp.

Kundcase: JOMA
För alla renoveringar och uppgraderingar gör vi en riskanalys enligt de lagkrav som finns.
Ett exempel är ett uppdrag vi utfört hos JOMA. Där uppgraderade vi anläggningen med en ny robot och gjorde då en ny riskbedömning på hela robotcellen för att säkerställa att alla krav uppfylls för varje maskins enskilda placering och användningsområde.

Läs även våra artiklar om Smart maintenance och Industri 4.0.

Kontakta mig

Kenneth Glennemo

Verksamhetschef
System & Automation, Maskinservice & Mätteknik, Ledningen

kenneth.glennemo@dynamate.se

070-585 15 44

Maila mig

Dela gärna sidan