Industri 4.0 – Framtidssäkra din produktion

14 april, 2022
Dela gärna sidan

Utveckling och innovation är avgörande för den svenska industrins konkurrenskraft. För att framtidssäkra din produktion behöver du bli en del av industri 4.0. Men vad innebär industri 4.0 och hur går det till i praktiken?

Den fjärde industriella revolutionen förstärker möjligheterna med senaste årtiondenas digitala teknik genom att sammankoppla tekniken och produktionen i realtid. På liknande sätt som ett hem kan bli uppkopplat via The Internet of Things (IoT) kan en industri bli smart genom tillgång till realtidsdata och datorbaserade system för interaktion med maskiner.

Då varje industri är unik ser tillämpningen och möjligheterna med industri 4.0 olika ut. Syftet är alltjämt att få en mer sammanlänkad industri med fokus på samarbetet mellan medarbetare och maskin, detta möjliggörs genom digitala teknik och hantering av data.

Industri 4.0 möjliggör inte bara en effektivare produktion utan främjar även samarbetet mellan avdelningar, partners och medarbetare samt att du som företagsledare får en djupare insikt om verksamheten tack vare insamling och analys av realtidsdata. 

Initiera Industri 4.0 – Vi hjälper dig

DynaMate erbjuder mångårig kompetens och ett stort tjänsteutbud. Tillsammans med partners inom både industriell digitalisering och artificiell intelligens utvecklar vi framtidens industri.

“Vi gör alltid en initial analys där vi tillsammans med dig går igenom din teknik och dina behov. Vi erbjuder anpassade lösningar som kan genomföras i mindre steg – allt i samförstånd med dig som kund. Du får full insyn över gjorda investeringar och kan tydligt se effekterna i den dagliga driften.”

Lars Davidsson Platschef Automation DynaMate Värnamo.

Vi hjälper dig att framtidssäkra din produktion – hela vägen eller ett steg i taget.
Boka ett förutsättningslöst möte med oss.

Tjänster för industri 4.0

PLC-programmering med HMI (Human-Machine Interface)

Med HMI kan du förenkla kommunikationen inom din anläggning. Vi utvecklar del- eller helhetslösningar, allt från utveckling av program och HMI-lösning till testning, driftsättning och service.

Läs mer om Smart Industri.

MUR – Systemet för automatisk insamling av stopp

Med MUR-boxen får du ökad visualisering och automatisk registrering av stopp i din produktion. Systemet är en mycket kostnadseffektivt lösning för ökad lönsamhet och en stabilare produktion, vilket även möjliggör för ett prediktivt underhåll med hjälp av AI.

Läs mer om MUR.

Kontakta mig

Lars Davidsson

Platschef
Automation

lars.davidsson@dynamate.se

070-595 38 25

Maila mig

Dela gärna sidan