Framtidssatsning på svensk industri - DynaMate Framtidssatsning på svensk industri - DynaMate
Smart Maintenance

Framtidssatsning på svensk industri

2 november, 2020
Dela gärna sidan

Svensk industri är viktig för Sveriges ekonomi. Tillväxtverket har av regeringen fått i uppdrag att snabba på teknikutvecklingen. Denna satsning sker på flera plan, bland annat Digitalisering, Smart industri, Automation och Robotlyftet.

Digitalisering för smart industri

Vi går definitivt mot en fortsatt ökad digitalisering, något som genomsyrar hela samhället. För industrin handlar det om att automatisera så mycket man kan inom order, beredning, tillverkning och logistik. Digitaliseringen innebär snabb respons från processer, det handlar om att få en så problemfri och säker produktion som möjligt. I förlängningen kommer detta att leda till allt fler affärsmöjligheter, då man har en tillverkningsprocess man kan förlita sig på.

DynaMate strävar att ligga i framkant av dessa processer och arbetar idag med bl.a. digitala tvillingar för att förbättra och säkra vår tillverkning av produktions- och automationsutrustning.

Läs mer om hur vi kan hjälp er med digitalisering
Läs mer om smart industri

System & Automation

Vi vet att industri som satsar på automation har stora marknadsfördelar gentemot konkurrenter, men det kan vara svårt för vissa industrier att ta steget.

DynaMate har lång erfarenhet av att förädla både gammalt och nytt, dvs både underhålla och förbättra befintlig maskinpark, tillföra nya funktioner och automationsceller. Som en av få integratörer har vi kunskap att programmera om befintlig, äldre maskinutrustning för bättre funktionalitet.

Läs mer om hur vi kan hjälp er med System & Automation
Läs mer om vår tjänst Robotik

Utbildning

Industrigymnasium satsar idag mycket tid på att lyfta kunskapsnivån om robothantering. Elever som kommer ut idag har svårt att tänka sig ett arbete utan robotar. Detta är en väsentlig anledning till att industrin måste hänga i utvecklingen, vill man ha kompetent personal så måste även industrin vara intressant.

DynaMate erbjuder kompetensutveckling av befintlig personal inom automation och robothantering. 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälp er med kompetensutveckling

Tillsammans utvecklar vi framtidens industri!

Läs även våra artiklar om Smart maintenance och Industri 4.0. Läs om vår tjänst Robotik.

Dela gärna sidan