DynaMates uppmaning till svensk industri: ”Våga investera för framtiden” - DynaMate DynaMates uppmaning till svensk industri: ”Våga investera för framtiden” - DynaMate

DynaMates uppmaning till svensk industri: ”Våga investera för framtiden”

30 november, 2021
Dela gärna sidan

Svensk industri har länge haft ett teknikförsprång och många av våra industriföretag är världsledande. Pandemin som resulterat i en förändring av de globala handelskedjorna samt en accelererande teknikutveckling gör att svensk industri måste agera. Det innebär att industrin måste våga prova nya lösningar för att överleva, men också för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

DynaMate levererar tjänster och lösningar för att bidra till en framgångsrik industri. De är själva sprungna ur ett av världens mest framgångsrika produktionsbolag Scania. Med stor kunskap och välbeprövade metoder har DynaMate tagit fasta på regeringens nya industrialiseringsstrategi för att stärka industrins omställningsförmåga samt konkurrenskraft. Två av fokusområdena i strategin är Industri 4.0 och Hållbar produktion.

– Utifrån de här två områdena har vi tittat på och utvecklat tjänster för att hjälpa svensk industri, men då gäller det såklart att företagen vågar investera i nya lösningar, säger Pär Holmgren, VD DynaMate.

Smarta & cirkulära lösningar

DynaMate erbjuder bland annat olika typer av produkter och tjänster som är kopplade till AI och digitalisering av svensk industri. De är i dag även det enda företag i sin bransch som har ett partnerskap med just AI-bolag för utveckling av nya tjänster och affärsmodeller.

– Med AI kan vi detektera anomalier i produktionen och säkerställa att allt som produceras håller rätt kvalitet. Det är i första hand ett hjälpmedel för att minska energiåtgången, säkra kvalitén och effektivisera produktionen, säger Pär Holmgren.

DynaMate ser även till att utveckla den befintliga maskinparken. Maskinerna har oftast en bra stomme men själva mjukvaran och vissa mekaniska delar kan behöva uppdateras till dagens teknologi. Till exempel nya styrsystem i kombination med olika robotlösningar. Därmed kan maskinerna vara i produktion i ytterligare ett flertal år.

– Genom att optimera befintliga maskinparker kan vi effektivisera produktionen, säger Pär Holmgren.

Möjligheter skapas såsom att man kan släcka ner fabriken efter två skift istället för efter tre. Detta gynnar både personal och energiförbrukning. Vi har även utrustningar där vi renar den olja som använts inom industrin, på så sätt kan man återanvända 50 till 70 procent av den befintliga oljeförbrukningen.

En gemensam resa – men företagen måste våga följa med

DynaMate är en rådgivare och samarbetspartner som hjälper kunderna på utvecklingsresan från logistik till produktion. Nu gäller det att företagen skapar mer utrymme för investeringar i nya lösningar och blir en del av den cirkulära ekonomin.

– Förr eller senare blir det ett måste för svensk industris överlevnad att investera för framtiden, säger Pär Holmgren.

Så tycker våra kunder:

”Vi har gjort en produktiv förbättringsresa tillsammans med DynaMate. Tack vare deras effektivitetshöjande tjänster och stora kunskap har vi ökat nyttjandegraden från 46 procent till 73 procent, på sex månader. Nu tar vi nästa steg och implementerar AI. för att ytterligare förbättra kvaliteten i vår produktion.”

Johan Edbom, Produktionsledare FM Mattsson Mora Group.

Läs mer om hur du kan maximera din produktion med MUR

”Som underleverantörer måste vi vara kostnadseffektiva och på sätt klara konkurrensen. Därför är det A och O att hitta rätt lösningar – DynaMate bidrar med rätt lösningar”

Anders Linder, VD för AGES Machining i Värnamo.

Läs mer om våra skräddarsydda lösningar inom Automation.


Läs också våra artiklar om Industri 4.0, Smart maintenance, Hållbar produktion och Smart industri för ökad produktivitet.

Kontakta mig

Dela gärna sidan