DynaMate AB förvärvar Adductor AB DynaMate AB förvärvar Adductor AB
MUR Adductor

DynaMate AB förvärvar Adductor AB –
En ökad satsning på hållbar produktion

28 februari, 2023
Dela gärna sidan

Efter ett flerårigt samarbete med Adductor och MUR-systemet tar vi nu nästa steg i resan och förvärvar Adductor i syfte att ge svensk industri ännu bättre förutsättningar för hållbar produktion.

”MUR” är ett komplett system för automatisk insamling av stopp i produktion och process. Med registrering och analys ökar vi effektiviteten och minskar onödiga stopp i kundens produktion. 

Målsättningen är att fortsätta digitaliseringen, öka andelen utplacerade MUR-system med möjlighet till incitamentslösningar, komplementtjänster och i förlängningen en mer stabil och effektiv produktion.
Adductor AB med produkten ”MUR-systemet” ligger i linje med DynaMate AB:s strategiska plan om tillväxt inom områden som kan ge bättre förutsättningar för att bistå svensk industri med hållbar produktion.

“Vi är glada och stolta över att Adductor nu blir en del av DynaMate. Med MUR-systemet kan vi fortsätta utveckla produkten som svarar mot kraven på Hållbar produktion. 

Tillsammans stärker och breddar vi vårt kunderbjudande och vi ser många positiva affärsmässiga möjligheter. Vi ser fram emot den gemensamma utvecklingen framåt“
säger Pär Holmgren, VD på DynaMate AB.


“Med MUR-systemet som en del av DynaMate kommer det in i en miljö som säkrar dess långsiktiga utveckling”
säger Peter Hultqvist, VD på Adductor AB.

Peter Hultqvist, VD på Adductor AB.

Ett smidigt incitament för hållbar produktion

Med MUR-systemet inkopplat ökade utnyttjandegraden för FM Mattssons gjutceller från 46 till 73 procent på sex månader. Spårbarheten har ökat betydligt, samtidigt som produktionen har halverat sina kassationer. MUR-systemet är ett kostnadseffektivt incitament för en hållbar produktion.

”Vi är väldigt nöjda med det lyckade resultatet. En jämnare och bättre produktion, färre stopp och förebyggande underhåll i tid!”
Johan Edbom, Avdelningschef produktion & fastighetsunderhåll DynaMate.

Läs mer om hur FM Mattsson fick jämnare produktion och ökad utnyttjandegrad med MUR

Dela gärna sidan