Delrenovering - Dina maskiner blir som nya! - DynaMate Delrenovering - Dina maskiner blir som nya! - DynaMate
Delrenovering

Delrenovering – Dina maskiner blir som nya!

30 mars, 2023
Dela gärna sidan

Vi förlänger livslängden på dina maskiner genom att återställa mekaniken till nyskick. Alla viktiga komponenter återställs precis så som maskinen var när den levererades, eventuella glapp och brister åtgärdas. Med en delrenovering blir dina gamla maskiner som nya igen.

Se vår delrenovering av Gleason PHOENIX II 600 HG:

En delrenovering kan innefatta byte av: 

  • Linjärstyrning
  • Kulskruvar
  • Spindlar
  • Verktygsväxlare

Mäta maskinen livscykel

Processen börjar med en maskinmätning. Vi mäter gärna maskiner när dessa är nya för att tydligt kartlägga maskinens livscykel i syfte att framåt kunna identifiera när ett fel började att inträffa. Mätningen säkerställer att vi löpande kan genomföra åtgärder som gör att maskinen fungerar optimalt över tid. Du slipper dyra överraskningar och har kolla på maskinens status under hela dess livscykel.


“Att mäta är att veta! Genom att löpande säkerställa dina maskiners hälsa kan vi göra förebyggande insatser för att undvika dyra kvalitetsproblem. Vi är en helhetsleverantör och erbjuder oss alltid att åtgärda de fel vi identifierar – Vill håller dina maskiner i gott skick!”

David Almér, Platschef Maskinservice & Mätteknik, DynaMate.

David Almér

Delrenovering hos kund eller i våra egna verkstäder

Delrenovering kräver stor noggrannhet i allt från att mäta maskinens geometri till att montera ner och återställa maskinen till dess ursprungliga skick, alla vinklar och pek-riktningar måste vara 100% korrekta. Vi har möjlighet att ta oss an större projekt i våra egna verkstäder i både Eskilstuna och Värnamo, i en kontrollerad miljö vilket dessutom minskar störningen i din verksamhet. Vi genomför även många delrenoveringar på plats hos våra kunder.

Ombyggnation för högre maskintillgänglighet

Utöver delrenovering kan vi även förbättra maskinens tillgänglighet genom att bygga om och modifiera maskinen på plats. Vid en delrenovering kan en ombyggnation vara fördelaktig för att säkerställa att maskinen fungerar bättre än den gjorde vid inköp och anpassa produktionen efter dina framtida behov.


“Vi har kompetens att modifiera och förbättra maskinen på plats för att ytterligare öka livslängden. Maskiner är inte alltid optimalt konstruerade men genom en ombyggnation kan vi förbättra funktionalitet och säkerställa en högre maskintillgänglighet för kund – En investering som lönar sig!”

Samuel Degerstedt,
Servicetekniker DynaMate.


Öka hållbarheten i din maskinpark

Tack vare våra tillståndskontroller kan du upptäcka begynnande kvalitetsavvikelser i produktionen och få problemen åtgärdade i god tid. Du förhindrar dyra stillestånd och säkerställer en hög kvalitet på din produktion. Inte minst är det ett kostnadseffektivt sätt att öka hållbarheten i din maskinpark. Med en delrenovering får du en maskin i nytt skick, redo att producera i många år framöver!

Läs mer: Så sparar du pengar med Geometrimätning

Dela gärna sidan