Att snabbt hitta en ny ordning under en kris - DynaMate Att snabbt hitta en ny ordning under en kris - DynaMate

Att snabbt hitta en ny ordning under en kris

30 juni, 2020
Dela gärna sidan

Kan ordning och reda hjälpa till i krissituationer? Svar ja. Att ha tillgång till tydliga strukturer samt ordning och reda är oftast snabbaste vägen ur en kris. Som ett företag med fokus på att lösa oväntade driftstopp och svårigheter inom industrin har vi stor vana och en beredskap att skapa nya trygga rutiner när det oväntade händer.

När allt faller samman behövs struktur, ordning och reda samt rutiner. Även tydlig och trygg vägledning. Här hos oss blev det verkligen upp till bevis när Covid 19 drabbade världen och den svenska industrin. Under de första dagarna chockades vi av hur snabbt hela samhället drabbades av pandemin. En kort stund famlade vi i mörkret men relativt snabbt visade det sig att vi har en vana att hantera kriser.

Snabb anpassning efter ny situation

Snabbt var vi uppe på banan med en organiserad arbetsplats anpassad efter en ny situation. Vi var väldigt hjälpta av vår vana att hantera kriser. Vi har tydliga strukturer inom bolaget. Går en maskin sönder behöver vi snabbt kunna sätta ihop ett team för att lösa situationen. Varje individ vet vad man ska göra, när man ska göra det och hur.

Ordning och reda är A och O

Vi jobbar mycket med ordning och reda i vår verksamhet och faktiskt är det så att det är en stor hjälp vid krishantering.

Viktigt att ha när en “kris” uppstår:

  • Bra rutiner för om “det oväntade” händer
  • Ordning och reda
  • En tydlig struktur
  • Tydliga informationsvägar

För framtiden: Lär av denna kris och skapa tydliga strukturer för att hantera oväntade situationer nästa gång. Det gäller för såväl driftstopp som med allvarliga kriser. Det är en trygghet i sig att veta att det finns en plan för det oväntade!

Tillsammans arbetar vi för att svensk industri ska vara redo att möta framtiden. Hör gärna av dig om du vill höra mer om hur vi jobbar och hur vi kan stå till förfogande för din verksamhet.

Är du redo att möta framtidens industri? Vi är det och vi hjälper gärna dig!

Vidare läsning

Dela gärna sidan